Chúng tôi – website top10binhthuan.vn – luôn luôn tôn trọng quyền riêng tư và tính bảo mật thông tin của người dùng. Các thông tin dưới đây được đưa ra để bảo vệ thông tin người dùng một cách an toàn nhất có thể.

1 – Các thông tin mà chúng tôi thu thập: 

Bình luận của người dùng: 

 • Nội dung bình luận
 • Các phương tiện đính kèm với bình luận (hình ảnh, video, ….)
 • Các thông tin cá nhân cơ bản (tên, email, website)

Đường truyền Internet của người dùng:

 • Thông tin về địa chỉ IP
 • Thông tin về trình duyệt và thiết bị sử dụng
 • Hành động của người dùng trên website

2 – Mục đích sử dụng thông tin:

 • Phân tích các thông số của website liên quan đến người dùng
 • Xem xét nâng cấp và cải thiện website
 • Ngăn chặn các hành động spam trên website

3 – Phạm vi chia sẻ thông tin:

 • Nội bộ nhân viên phát triển website top10binhthuan.vn

4 – Thời gian lưu trữ thông tư:

 • Vô thời hạn hoặc đến khi cập nhật website.